Miljön

Miljöansvaret inträder redan på planeringsbordet

Respekt och ansvar för miljön märks i alla branscher. Även Reimax tar ansvar för miljö och hållbar utveckling och uppmärksammar miljöeffekterna i sin verksamhet. Reimax använder endast ansvarsfulla samarbetsparter.

När miljöaspekterna och företagets miljöpåverkan har medvetandegjorts på alla nivåer i organisationen, kan vi aktivt identifiera även möjligheterna att förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt. Genom att utveckla och effektivisera våra arbetsmetoder, vår logistik och våra förpackningsmetoder, minskar förbrukningen av råvaror och avfallsmängderna.

Vi strävar aktivt efter att minska onödigt avfall genom att återvinna och sortera vårt avfall. I vår planering tar vi hänsyn till energisnåla och miljövänliga tillverkningstekniker och lång livslängd hos våra produkter.

Vi återvinner 95 % av förpackningsmaterialet som kommer in till oss.