Koncernen

REIMAX ELECTRONICS OY

Familjeföretaget Reimax Electronics Oy grundades 1991 och är en internationellt verksam elektronik- och mekaniktillverkare samt kontraktstillverkare. Koncernens huvudkontor är belägen i Klaukkala, Nurmijärvi, endast 30 km från Helsingfors och övriga produktions- och kontorsenheter finns i Salo och Kempele. Dotterbolaget Reimax Electronics Oü å andra sidan ligger i Tallinn, Estland, där tillverkningen sker i två olika fabriker efter den senaste utvidgningen. Vi gör mekanik- och elektronikmontage, testningar samt tillverkar kundspecifika kablage och kabelserier. Vi tillverkar även olika typer av central- och ställverkssystem.

Koncernen har vuxit genom företagsförvärv. I och med förvärvet av affärsverksamheten 2005 grundades dotterbolaget i Estland, vilket möjliggjorde utvidgningen av tillverkningen till länder med lägre kostnadsnivåer. Vi sökte kompetens inom fastighets- och automationscentraler i Salo, vilket kompletterade den befintliga produktionen. Vi svarade på kundernas behov även genom att förvärva plastgjutningsteknologi och -kompetens i Kempele, och fick därmed även 40 års erfarenhet. Det stärkte Reimax förmåga att producera bland annat lösningar avsedda för krävande förhållanden.

Reimax-koncernen har 150 anställda och totalt 12 000 m2 produktionsyta.