Sensorteknologi

Reimax tillverkar givare åt sina kunder, för mätning av bland annat sikt, temperatur, konduktivitet och fukt. Vi är starkt delaktiga i utvecklingen av produkterna och har skapat många fungerande lösningar åt våra kunder. Vi tillverkar även egna sensorer för mätning av temperatur och fukt. Vid tillverkning av sensorer använder vi en 10 m lång (harts)gjutningslinje, övergjutning medelst strängsprutning, gjutningsanläggning för smältlim samt en doserare för mycket små gjutningar. Vi utför nödvändiga testningar samt funktionella kontroller av alla sensorer som vi tillverkar.

KONTAKTA OSS - VI BERÄTTAR GÄRNA MER

+358 207 120 684  / thomas.ohlstrom@reimax.net