Kontraktstillverkning

Reimax Electronics Oy har under årtionden varit kontraktstillverkare åt storföretag. Under den tiden har kunden fått utnyttja vårt kunnande och våra erfarenheter, och vi har med hög kvalitet och kostnadseffektivitet utvecklat och vidareförädlat nya produkter för den globala marknaden Att inleda kontraktstillverkning är inte beroende av i vilken fas kundens projekt befinner sig utan vi kan på ett flexibelt sätt inleda ett samarbete i samtliga faser av projektet. Men ju tidigare parterna kombinerar sina styrkor desto bättre kan kärnkompetensen hos båda parterna tas tillvara. Kontraktstillverkning innebär inte bara ensidig produktion utan är ett sömlöst samarbete mot gemensamma mål.

KONTAKTA OSS - VI BERÄTTAR GÄRNA MER

+358 (0)207 120 684 / thomas.ohlstrom@reimax.net