Mission

Mission

Reimax Electronics Oy vill vara en viktig och nödvändig industriell part bakom framgångarna hos finländska och globala företag. Vi levererar våra egna produkter för kundernas olika behov, och tillverkar helheter samt hopmonteringar som är viktiga för kunden.

Värdegrunder

I vårt företag värdesätts och upprätthålls jämlikhet samt ärlighet och vi respekterar varandras arbetsinsatser. Vi vill erbjuda våra kunder tillförlitliga och långvariga partnerskap, och kundorientering är också en av hörnstenarna i vår affärsverksamhet. Vi uppnår optimala slutresultat genom att samarbeta och på bästa möjliga sätt utnyttja kärnkompetenserna hos båda parterna. Vårt företag utvecklar ständigt sin verksamhet och kan därför alltid svara mot de ständiga förändringarna i olika branscher.