Ethical principles

INKÖPSPOLICY FÖR KONFLIKTMINERALER

 

De fyra vanligaste konfliktmineralerna är coltan (från vilken tantal utvinns); kassiterit (för framställning av tenn); guld; volframit (för volfram); eller deras derivat; eller någon annan mineral eller dess derivat som finansierar konflikter i Demokratiska republiken Kongo eller ett angränsande land.

 

Reimax Electronics Oy arbetar tillsammans med sina leverantörer för att säkerställa insyn i smält-/ raffineringskällan för 3TG-material som används i Reimax produkter. Dessutom försöker Reimax att identifiera ursprungsländerna för 3TG-mineralerna i våra komponenter och de smältverk som bearbetar 3TG-mineralerna i våra produkter. Vi gör detta arbete för att främja ansvarsfulla inköp.

 

Reimax Electronics Oy förväntar sig att deras leverantörer arbetar för att säkerställa att eventuella konfliktmineraler som ingår i produkter och material som levereras till Reimax härstammar från konfliktfria källor och att de ser till att informationen som tillhandahålls är korrekt, aktuell och fullständig. Denna policy gäller alla leverantörer av produkter och material till Reimax Electronics Oy.