Reimax Electronics OÜ

Reimax Electronics OÜ

Reimax Electronics Oy utvidgade sin verksamhet 2005 genom förvärv av en kablageverksamhet och grundade dotterbolaget Reimax Electronics Oü i Tallinn, Estland. Reimax Electronics Oü är specialiserat på tillverkning av kablage, fiberoptiska kablar och anläggningskablar samt elektromekanisk montering.

Produktionen i Tallinn sker idag i två olika fabriker och kontors- och produktionsytorna uppgår för närvarande till ca 5000 m2 . Våra fabriker i Estland är belägna i direkt anslutning till Teknopol-industriområdet i Mustamägi och Suur-Sõjamäki intill flygplatsen i Tallinn.