Missio

Missio

Reimax Electronics Oy haluaa olla tärkeä ja tarpeellinen teollisuuden osa kotimaisten ja globaalien yritysten menestymisen takana. Me toimitamme omia tuotteita asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, sekä valmistamme asiakkaille heille tärkeitä kokonaisuuksia tai osakokoonpanoja.

Arvot

Yrityksessämme arvostetaan ja ylläpidetään tasa-arvoa sekä rehellisyyttä ja kunnioitamme toistemme työtä. Asiakkaillemme haluamme tarjota luotettavan ja pitkäaikaisen kumppanuuden ja asiakaslähtöisyys onkin liiketoimintamme perusta. Yhteistyöllä ja hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla kunkin osapuolen ydinosaamista saavutamme optimaalisen lopputuloksen. Yrityksemme kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pystyy näin vastaamaan eri alojen jatkuvaan muutokseen.