Sertifikaatit

Sertifikaatit

Sertifikaatit kertovat laadusta sekä jatkuvasta kehityksestä. Reimax konsernin yksiköillä on yksiköstä riippuen muun muassa seuraavia sertifiointeja ja hyväksyntöjä. Ota yhteyttä ja kerro mitkä ovat juuri teidän yrityksenne tarpeet, me kerromme mielellämme lisää.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Kansainvälinen laadun hallintastandardi, joka osoittaa että yrityksen prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Laadunhallinnalla tavoitellaan yrityksen toiminnan jatkuvaa parantamista.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – Ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä standardi. Standardin avulla yritys pyrkii parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa sekä pystyy osoittamaan vastuullisuutensa ympäristöasioissa.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Työturvallisuus ja työterveys järjestelmän vaatimuksia määrittelevä standardi. Järjestelmän avulla pyritään takaamaan turvallinen työympäristö, jossa riskien hallintaan sekä jatkuvaan parantamiseen on kiinnitetty huomiota.

IPC-WHMA-A-620

IPC-WHMA-A-620 – IPC-standardit ovat maailmalla hyvin yleisesti käytössä olevia laatustandardeja elektroniikkateollisuudessa. Standardin sisällä johdinsarjoille asetetut vaatimukset on jaettu kolmeen eri luokkaan joista luokka III on vaativin ja sille on asetettu kaikista kovimmat laatuvaatimukset.  Luokka III sisältää korkeaa suoritusvarmuutta vaativat elektroniikkatuotteet ja niiden vaatimuksena on korkea pitkäaikaisluotettavuus.

UL

UL - Underwriters Laboratories – Palo- ja turvallisuusstandardi Pohjois-Amerikan markkinoille, joka asettaa vaatimukset sähkölaitteille ja komponenteille. UL -hyväksyntä osoittaa, että yritys toimittaa turvallisia tuotteita ja että tuotteen materiaalit sekä rakenne ovat turvalliset.

CSA

CSA – Sertifioinnilla osoitetaan, että tuote, prosessi tai palvelu on testattu Kanadan ja Yhdysvaltojen standardien mukaan ja sertifikaatin mukaisesti valmistetut tuotteet edustavat erittäin korkeaa laatua.

FI-NCS - SGS Fimko

FI-NCS - SGS Fimko – FI-merkki myönnetään tarkat testit ja tarkastukset läpäisseille tuotteille. FI-sertifioitu tuote täyttää aina direktiivin turvallisuusvaatimukset tuotteelle ja tarvittaessa pystymme valmistamaan myös S ja N- hyväksynnöillä varustettuja tuotteita.

KNX

KNX Partner – KNX-järjestelmien suunnittelu-, asentamis- ja käyttöönottokoulutuksen pohjalta myönnettävä henkilökohtainen sertifikaatti.

Muut jäsenyydet

Reimax on jäsenenä myös seuraavissa: KNX national Finland, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL sekä Luotettava Kumppani.


Yrityksemme arvoista kumpuava toiminnan jatkuva kehittäminen varmistaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa.