CASE 3: EARLY SUPPLIER INVOLVEMENT – PROJEKTI

ESI - Early Supplier Involvement -projekti

ESI-projekti

ESI on lyhenne sanoista Early Supplier Involvement. Tämä tarkoittaa valmistajan ottamista mukaan suunnitteluun jo suunnittelun alkuvaiheessa.

HAASTE: Tuotekehitysprojektit ovat usein pitkiä eikä asiakkaalla välttämättä ole riittävästi resursseja sidottavaksi projektiin. Asiakkaan toimiessa oman ydinalueensa ulkopuolella komponenttien ja valmistusmenetelmien määrittelyyn käytetty aika saattaa helposti olla moninkertainen verrattuna siihen, että työn tekee alan ammattilainen. Tuloksena saattaa myös olla ratkaisu joka ei teknisesti ja taloudellisesti ole järkevä. Valitut komponentit voivat olla teknisesti riittäviä, mutta usein saatavuudeltaan huonoja. Valmistusmenetelmää ei myöskään aina osata valita oikein, koska niitä ei tunneta. Tämä johtaa turhaan korkeisiin kustannuksiin ja pitkään toimitusaikaan.

RATKAISU: Projekti toteutettiin osapuolten yhteisenä Early Supplier Involvement eli ESI-projektina, jossa Reimax osallistui asiakkaan tuotekehitysprojektiin alusta alkaen. Yhdistämällä kummankin osapuolen osaamiset voitiin jo alkuvaiheessa välttää aikaa ja rahaa vievät materiaali- ja työvalinnat. Näin varmistettiin myös tulevaisuudessa jokaisen komponentin ja työvaiheen optimaalisuus kustannusten ja ajan suhteen.

TULOS: ESI-projekti vapautti asiakkaan resursseja omaan ydinosaamiseen. Huomattavia aikasäästöjä saavutettiin proto-valmistuksen osalta kun komponenttien saatavuus ei synnyttänyt ongelmia. Reimax omaa laajan asiantuntemuksen ja kokemuksen lukuisista eri komponenteista, materiaaleista ja työmenetelmistä, joten valitsemalla jo suunnitteluvaiheessa optimaaliset materiaalit vältetään tulevaisuuden saatavuusongelmat sekä pienennetään kustannuksia. ESI-projektin aikana Reimax tarjosi asiakkaalle valmiit työkuvat asiakkaan dokumenttipohjalla, tuoterakenteet, komponenttien datasivut ja kaapelien prototyypit. Tuloksena asiakkaalla oli kattava dokumentaatio ja valmiit tuotteet.

Panostamalla tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa oikeanlaisten materiaalien ja valmistusmenetelmien valintaan voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää

+358 (0)207 120 675 / jukka.hietala@reimax.net