Ympäristö

Ympäristövastuu alkaa jo suunnittelupöydältä

Ympäristön kunnioittaminen ja vastuu näkyy kaikilla aloilla. Myös Reimax kantaa vastuunsa ympäristöstä sekä kestävästä kehityksestä ja huomioi ympäristövaikutukset toiminnassaan. Reimax myös käyttää vain vastuullisia yhteistyökumppaneita.

Kun ympäristöasiat ja yrityksen ympäristövaikutukset on tiedostettu organisaation jokaisella tasolla, voimme aktiivisesti tunnistaa myös mahdollisuudet parantaa toimintaamme ympäristön näkökulmasta.

Kehittämällä ja tehostamalla työmenetelmiä, logistiikkaa ja pakkaustapoja, raaka-aineiden kulutus sekä jätteen määrä vähenevät.
Pyrimmekin aktiivisesti vähentämään ylimääräisen jätteen syntyä, kierrättämällä ja lajittelemalla jätteemme. Suunnittelussamme otamme huomioon, että valmistusteknologia on energiaa ja ympäristöä säästävää ja että tuotteemme ovat pitkän elinkaaren omaavia.

Kierrätämme 95% saapuvasta pakkausmateriaalista