Keskkond

Vastutus keskkonna ees algab juba visandilaualt

Austust ja vastutust keskkonna suhtes on näha kõigis valdkondades. Ka Reimax kannab oma rolli vastutusest keskkonna ja jätkusuutliku arengu eest ning võtab oma tegevusi planeerides ja ellu viies arvesse mõju keskkonnale. Reimax teeb koostööd üksnes vastutustundlike partneritega.

Kui keskkonnaküsimused ja ettevõtte keskkonnamõju on organisatsiooni igal tasandil arvesse võetud, saame aktiivselt tegelda ka võimalustega parandada oma tegevust keskkonnaaspektidest lähtuvalt.

Töömeetodeid, logistikat ja pakkeviise edasi arendades ning tõhustades väheneb nii toorainekulu kui ka jäätmete hulk. Tegeleme aktiivselt liigsete jäätmete tekkimise vähendamisega, seda eelkõige neid sortides ja korduskasutades. Juba tooteid kavandades võtame arvesse, et tootmistehnoloogia ja –protsess oleks energiat ja keskkonda säästev ning et meie toodetel oleks pikk eluiga.

Saadame 95% saabuvast pakkematerjalist taas- ja korduvkasutusse