Spiraalkaablid kõige paindlikumate elektriühenduste tegemiseks

Spiraalkaabel on parim lahendus eelkõige liikuvatesse kohtadesse ja liikuvateks vajadusteks. Kvaliteetsed ja vastupidavad spiraalkaablid paljudes eri värvides ja erinevatesse tingimustesse. Otsime üheskoos just teile sobiv lahendus.

Erilised lahendused alates toote kavandamisest

Meie teenus on kõikehõlmav: alates toote kavandamisest kuni paigalduse ja testimiseni.

Hindame kliendi vajadusi

”Niiskusmõõtmised andsid kliendile märkimisväärse kulu- ja ajasäästu, usaldusväärse ja lihtsalt kasutatava anduri abil vähenes töömaht ja paranes töö kvaliteet.”

Koostöö on edu võti

Tihe koostöö ühiste eesmärkide nimel.

Partnerlus põhineb ühisel eesmärgil ja usaldusel. Parimal juhul osapoolte ressursid täiendavad üksteist ja partnersuhete kaudu saame mõlemale osapoolele pakkuda tõelist lisaväärtust.

Ainulaadne kombinatsioon elektroonika- ja mehaanikavaldkonna kogemusest

Reimax Electronics Oy oma mitmekümneaastase kogemusega pakub ainulaadseid elektroonika, mehaanika ning survevalutehnika lahendusi, mis suudavad vastata paljude tööstusharude nõudlikele vajadustele. Tuginedes laiahaardelisele kompetentsile oleme oma valdkonnas ainulaadne ettevõte, kuna suudame oma klientidele paindlikult pakkuda kõike vajalikku: alates toote kavandamisest kuni lõpp-kooste ja paigalduseni.

Tänu pidevale panustamisele tootmise arendusse ja kõrgetasemelise kvaliteedi saavutamisele oleme oma klientide seas hinnatud partner. Kuna asetame rõhu kvaliteedile ja hoolitseme keskkonna eest, oleme usaldusväärne ja kindel valik ka tulevikus. Räägi meile oma „elektrilistest“ väljakutsetest ja lase meil need sinu eest lahendada.

TOOTED

Reimax Electronics OÜ viib Ettevõtete digipöörde toetusprogrammi raames ajavahemikul  01.01.2023- 30.06.2024 ellu projekti „Digipöörde programmi elluviimine ettevõttes Reimax Electronics OÜ“

Projekti eesmärgiks on käivitada ettevõttes digitaliseerimise ja automatiseerimise programm, mis loob eeldused tulevikus ettevõtte täielikuks digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks ja seda kaudu tõsta tootmismahtusid, parandada tarneahela efektiivsust, infoliikumist ja kvaliteeti ning läbi viia süstemaatilisi arendustegevusi.

Projekti kogumaksumus on 768 000 eurot, millest Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest kaetakse kuni 300 000 eurot.

REIMAX LED STRIPS FOR EASY LIGHTING

28.5.2024

With the LED light strip, the installation of temporary or fixed lighting is easy, fast and simple. Reimax’s plug & play LED light strip can be connected directly and packed in a portable reel drum, which allows easy handling and storage. The coil is sturdy and designed to last in professional use. If necessary, the…

Read more

NORTHERN INDUSTRY -EVENT IN OULU 22.-23.5.2024

12.4.2024

Reimax is participating in the Pohjoinen Teollisuus – Northern Industry event held in Oulu on May 22-23, 2024. The event is the largest industrial event in northern Finland and is aimed at all professionals in northern Finnish industry. Professionals from the mining and other heavy industries, the steel and forestry industries as well as the…

Read more