Spiraalkaablid kõige paindlikumate elektriühenduste tegemiseks

Spiraalkaabel on parim lahendus eelkõige liikuvatesse kohtadesse ja liikuvateks vajadusteks. Kvaliteetsed ja vastupidavad spiraalkaablid paljudes eri värvides ja erinevatesse tingimustesse. Otsime üheskoos just teile sobiv lahendus.

Erilised lahendused alates toote kavandamisest

Meie teenus on kõikehõlmav: alates toote kavandamisest kuni paigalduse ja testimiseni.

Hindame kliendi vajadusi

”Niiskusmõõtmised andsid kliendile märkimisväärse kulu- ja ajasäästu, usaldusväärse ja lihtsalt kasutatava anduri abil vähenes töömaht ja paranes töö kvaliteet.”

Koostöö on edu võti

Tihe koostöö ühiste eesmärkide nimel.

Partnerlus põhineb ühisel eesmärgil ja usaldusel. Parimal juhul osapoolte ressursid täiendavad üksteist ja partnersuhete kaudu saame mõlemale osapoolele pakkuda tõelist lisaväärtust.

Ainulaadne kombinatsioon elektroonika- ja mehaanikavaldkonna kogemusest

Reimax Electronics Oy oma mitmekümneaastase kogemusega pakub ainulaadseid elektroonika, mehaanika ning survevalutehnika lahendusi, mis suudavad vastata paljude tööstusharude nõudlikele vajadustele. Tuginedes laiahaardelisele kompetentsile oleme oma valdkonnas ainulaadne ettevõte, kuna suudame oma klientidele paindlikult pakkuda kõike vajalikku: alates toote kavandamisest kuni lõpp-kooste ja paigalduseni.

Tänu pidevale panustamisele tootmise arendusse ja kõrgetasemelise kvaliteedi saavutamisele oleme oma klientide seas hinnatud partner. Kuna asetame rõhu kvaliteedile ja hoolitseme keskkonna eest, oleme usaldusväärne ja kindel valik ka tulevikus. Räägi meile oma „elektrilistest“ väljakutsetest ja lase meil need sinu eest lahendada.

TOOTED

Reimax Electronics OÜ viib Ettevõtete digipöörde toetusprogrammi raames ajavahemikul  01.01.2023- 30.06.2024 ellu projekti „Digipöörde programmi elluviimine ettevõttes Reimax Electronics OÜ“

Projekti eesmärgiks on käivitada ettevõttes digitaliseerimise ja automatiseerimise programm, mis loob eeldused tulevikus ettevõtte täielikuks digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks ja seda kaudu tõsta tootmismahtusid, parandada tarneahela efektiivsust, infoliikumist ja kvaliteeti ning läbi viia süstemaatilisi arendustegevusi.

Projekti kogumaksumus on 768 000 eurot, millest Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest kaetakse kuni 300 000 eurot.

NORTHERN INDUSTRY -EVENT IN OULU 22.-23.5.2024

12.4.2024

Reimax is participating in the Pohjoinen Teollisuus – Northern Industry event held in Oulu on May 22-23, 2024. The event is the largest industrial event in northern Finland and is aimed at all professionals in northern Finnish industry. Professionals from the mining and other heavy industries, the steel and forestry industries as well as the…

Read more

TALLINN FACTORIES MOVED TO NEW PREMISES

12.2.2024

Reimax’s Tallinn factories have moved under the same roof during January 2024. The new premises, located in the Allika industrial area, right on the border of Tallinn at Angerja tee 59, are designed to meet the requirements of today’s industry. The facilities completed at the end of 2023 are 6,000 m² in size and offer…

Read more