Spiraalkaablid kõige paindlikumate elektriühenduste tegemiseks

Spiraalkaabel on parim lahendus eelkõige liikuvatesse kohtadesse ja liikuvateks vajadusteks. Kvaliteetsed ja vastupidavad spiraalkaablid paljudes eri värvides ja erinevatesse tingimustesse. Otsime üheskoos just teile sobiv lahendus.

Erilised lahendused alates toote kavandamisest

Meie teenus on kõikehõlmav: alates toote kavandamisest kuni paigalduse ja testimiseni.

Hindame kliendi vajadusi

”Niiskusmõõtmised andsid kliendile märkimisväärse kulu- ja ajasäästu, usaldusväärse ja lihtsalt kasutatava anduri abil vähenes töömaht ja paranes töö kvaliteet.”

Koostöö on edu võti

Tihe koostöö ühiste eesmärkide nimel.

Partnerlus põhineb ühisel eesmärgil ja usaldusel. Parimal juhul osapoolte ressursid täiendavad üksteist ja partnersuhete kaudu saame mõlemale osapoolele pakkuda tõelist lisaväärtust.

Ainulaadne kombinatsioon elektroonika- ja mehaanikavaldkonna kogemusest

Reimax Electronics Oy oma mitmekümneaastase kogemusega pakub ainulaadseid elektroonika, mehaanika ning survevalutehnika lahendusi, mis suudavad vastata paljude tööstusharude nõudlikele vajadustele. Tuginedes laiahaardelisele kompetentsile oleme oma valdkonnas ainulaadne ettevõte, kuna suudame oma klientidele paindlikult pakkuda kõike vajalikku: alates toote kavandamisest kuni lõpp-kooste ja paigalduseni.

Tänu pidevale panustamisele tootmise arendusse ja kõrgetasemelise kvaliteedi saavutamisele oleme oma klientide seas hinnatud partner. Kuna asetame rõhu kvaliteedile ja hoolitseme keskkonna eest, oleme usaldusväärne ja kindel valik ka tulevikus. Räägi meile oma „elektrilistest“ väljakutsetest ja lase meil need sinu eest lahendada.

TOOTED

Reimax Electronics OÜ viib Ettevõtete digipöörde toetusprogrammi raames ajavahemikul  01.01.2023- 30.06.2024 ellu projekti „Digipöörde programmi elluviimine ettevõttes Reimax Electronics OÜ“

Projekti eesmärgiks on käivitada ettevõttes digitaliseerimise ja automatiseerimise programm, mis loob eeldused tulevikus ettevõtte täielikuks digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks ja seda kaudu tõsta tootmismahtusid, parandada tarneahela efektiivsust, infoliikumist ja kvaliteeti ning läbi viia süstemaatilisi arendustegevusi.

Projekti kogumaksumus on 768 000 eurot, millest Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest kaetakse kuni 300 000 eurot.

Introduction of new Enterprise Resource Planning system

2.11.2023

We are excited to share a significant step in our company’s growth journey as we have now implemented a new ERP (Enterprise Resource Planning) system.   The key benefits of this change: Streamlined Operations: Simplify complex processes and reduce manual workloads. Real-time Insights: Make data-driven decisions with ease, thanks to integrated analytics. Cost Efficiency: Reduces…

Read more

Reimax in Productronica 2023 on 14-17th November

9.10.2023

Reimax will be exhibiting at this year‘s Productronica in Munich, Germany, 14-17th of November. Organized every other year, Productronica is the most important international meeting place for the electronics industry, which presents the entire range of technologies and solutions for electronics production and offers an in-depth view of the most current trends in the field.…

Read more