PROJEKT 1: Tipptehnika filmivaldkonda

ÜLESANNE: Filmivaldkonnas pannakse valgustusseadmeid alailma kokku ja võetakse koost lahti. Graafik on intensiivne ja eelnevalt kokkulepitud ning tihtipeale ebakindlad ilmastikutingimused põhjustavad täiendavat kulu. Selles valdkonnas on kasutusel mitmeid lahendusi erinevate ilmastikunähtuste kunstlikuks tekitamiseks. Meie klient on välja arendanud tipptehnoloogilise LED-valgustitel baseeeruva süsteemi, millega saab visuaalselt tekitada igasugu ilmastikunähtusi. Klient on mitmed eri seadmed ühendanud üheks tooteks ja vajab selle toote jaoks kompaktset, lihtsalt kasutatavat ja mugavalt teisaldatavat lahendust.

LAHENDUS: Klient soovis, et kaablid oleks korrastatud ja kaabliühendustele kindlat ülesehitust. Osalesime kaabelduse väljaarendamises ning tegime kliendile nii kaabelduse kui ka kaabliühenduste valu kliendi enda disaini järgi. Reimaxi abiga oli kliendil võimalik saada kõik vajalik kulutõhusalt ja ühest kohast, alates vormide kavandamisest ja prototüüpide valamisest kuni lõpliku kaabelduseni.

TULEMUS: Kliendi valgustussüsteemi kasutatakse kogu maailmas suurte filmide valgustamisel. Filmitööstusele tähendab kliendi välja arendatud toode olulist säästu. Tänu professionaalselt tehtud kaabeldusele on toodet lihtne kasutada.

 

VÕTA ÜHENDUST - AITAME TEID MEELSASTI

+372 511 6837 / aare.kaljurand@reimax.net