Eetikareeglid

Reimax tegutseb vastutustundliku äritegevuse põhimõtete järgi ning järgime kogu oma tegevuses selle riigi seadusi, kus parajasti tegutseme. Kõigile meie töötajatele kehtivad võrdväärsed töölepingul põhinevad põhiõigused. Meie ettevõte austab rahvusvahelisi inimõigusi ja seadusi. Soovime olla oma koostööpartnerite ja sidusrühmade jaoks vastutustundlik ettevõte.

Meie töökeskkonnas peetakse lugu võrdõiguslikkusest ja õiglusest. See tähendab seda, et kohtleme kõiki õiglaselt ning ei käitu kellegi suhtes solvavalt. Me ei aktsepteeri oma töökeskkonnas kiusamist, diskrimineerimist ega muud sobimatut käitumist.

Seisame koos hea ka selle eest, et nii tootmisettevõte tervikuna kui ka iga üksik töökoht oleks ohutu ja töötajad kasutavad oma töös vajalikke kaitsevahendeid.