PROJEKT 3: EARLY SUPPLIER INVOLVEMENT – PROJEKT

ÜLESANNE: Kui klient tegutseb väljaspool oma põhivaldkonda, kulub komponentide ja tootmismeetodite määramiseks kergesti mitu korda rohkem aega võrreldes sellega, kui selle töö teeb ära valdkonna spetsialist. Samuti ei pruugi projekti tarbeks olla piisavalt ressursse. Tulemuseks võib olla ka lahendus, mis pole tehniliselt ega majanduslikult mõistlik. Valitud komponendid võivad olla tehniliselt piisavad, kuid on sageli halvasti kättesaadavad. Alati ei osata õigesti valida ka tootmismeetodit, kuna neid ei tunta piisavalt. Selle tulemuseks on asjatult suured kulud ja pikk tarneaeg.

 

LAHENDUS: Projekt tehti poolte ühise Early Supplier Involvement (tarnija varase kaasatuse) ehk ESI-projektina, milles  Reimax  osales kliendi projektis kohe tootearenduse algusest peale. Ühendades mõlema osapoole oskused, õnnestust juba algetapis vältida aega ja raha kulutavaid materjali- ja töövalikuid. Nii tagasime selle, et iga komponent ja tööetapp on kulude ja aja suhtes optimaalne ka tulevikus.

 

TULEMUS: ESI-projekt jättis kliendile vabaks ressursse, et tegelda oma põhivaldkonnaga. Märgatava ajasäästu saavutasime prototüüpide tootmises, kuna komponentide saadavus ei olnud probleem. Reimaxil on ulatuslikud kogemused ja asjatundlikkus mitmete eri komponentide, materjalide ja tööviiside alal. Valides juba kavandamisetapis optimaalsed materjalid, saab vältida tulevasi saadavusprobleeme ning vähendada kulusid. ESI-projekti ajal andis Reimax kliendile valmis tööjoonised kliendi dokumendipõhjal, samuti tootekonstruktsioonid, komponentide andmelehed ja kaablite prototüübid. Tulemusena sai klient ammendava dokumentatsiooni ja valmis tooted.

Panustades toote elukaare algetapis õiget tüüpi materjalide ja tootmisviiside valikusse, õnnestub tulevikus teha märgatavaid sääste.

 

Võta ühendust - aitame teid meelsasti

+372 511 6837 / aare.kaljurand@reimax.net