Eettiset säännöt

Vastuullisuutta ja kunnioitusta

Reimax toimii vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaan ja noudatamme kaikessa toiminnassamme sen maan lakeja jossa kulloinkin toimimme. Kaikkia työntekijöitämme koskee yhdenvertaiset työehtosopimukseen perustuvat perusoikeudet. Yrityksemme kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja lakeja. Haluamme olla vastuullinen toimija omassa yhteisössämme ja sidosryhmillemme.

Työyhteisössämme kunnioitetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kohtelemme kaikkia tasapuolisesti emmekä käyttäydy ketään kohtaan loukkaavasti. Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä työympäristössämme.

Huolehdimme myös yhdessä siitä, että työpaikka tai tuotantolaitos on turvallinen ja työntekijät käyttävät tarvittavia suojavälineitä työssään.