PROJEKT 1: Ehitustööstus – betooni niiskusandur

ÜLESANNE: Betooni niiskuse mõõtmine enne betooni lõplikku pindamist on kallis ja töömahukas. Kliendil oli vaja usaldusväärset kaugmõõtvat niiskusmõõturit. Senisel viisil mõõtmiseks pidi töötaja betoonivalusse mitu auku puurima ja valatud betooni niiskussisaldust mitu korda käsitsi mõõtma. See võttis aega ja tõi kaasa märgatavaid kulusid ning kõige halvemal juhul põhjustas projekti valmimise hilinemist.

LAHENDUS: Kuulasime ära kliendi vajadused ja arendasime nende põhjal välja täiesti uut laadi pilvelahenduse. Koostöös kliendiga arendasime välja kaugloetava anduri, mille mõõtetulemuse usaldusväärsus ja täpsus on kliendile vajalikul tasemel. Anduri mõõdetud andmed saadetakse pilveteenuse kaudu soovitud aadressile ja mõõtmistulemusi saab jälgida reaalajas.

TULEMUS: Niiskusmõõtmised andsid kliendile märkimisväärse kulu- ja ajasäästu, usaldusväärse ja lihtsalt kasutatava anduri abil vähenes töömaht ja paranes töö kvaliteet. Lõppkasutaja saab nüüd ehitusprojekti edenemist täpsemalt jälgida ja projekti järgmisi etappe paremini plaanida. Mainitud lahendus on ehitustööstuse jaoks oluline kvaliteedi tagaja.