Caset ja referenssit

HAASTE: Betonin kosteuden mittaus ennen betonin lopullista pinnoittamista on kallista ja vaatii paljon työtä. Asiakkaalla oli tarve luotettavalle etämitattavalle kosteusmittarille. Nykyisellään työntekijän piti porata useita reikiä betonivaluun ja käsin mitata useita kertoja valetun betonin kosteuspitoisuudet. Tämä oli aikaa vievää ja aiheutti huomattavia kustannuksia sekä viivästytti pahimmillaan projektia.

RATKAISU:
Kuuntelimme asiakkaan tarpeita ja kehitimme täysin uudenlaisen pilviratkaisun niiden pohjalta. Kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa etäluettavan anturin, jonka luotettavuus ja tarkkuus on asiakkaan vaatimalla tasolla. Anturin mittaama data välitetään pilvipalveluna haluttuun osoitteeseen ja mittaustuloksia voidaan seurata reaaliajassa.

TULOS: Asiakas saavutti huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä kosteusmittauksissa, työmäärä helpottui sekä työn laatu parani luotettavan ja helppokäyttöisen anturin avulla. Loppukäyttäjä voi nyt tarkemmin seurata rakennusprojektin etenemistä ja suunnitella projektin seuraavia vaiheita paremmin. Kyseinen ratkaisu on merkittävä laadun varmistaja rakennusteollisuudelle.