CASE 1: Byggindustrin - Fuktsenor för betong

UTMANING: Mätningen av fukthalten i betongen, innan den slutliga beläggningen av betongen, var dyr och arbetskrävande. Kunden behövde en tillförlitlig fuktmätare för fjärrmätning. En anställd var tvungen att borra flera hål i betonggjutningen och manuellt mäta fukthalten i betongen flera gånger. Det var tidsödande och medförde betydande kostnader och kunder i värsta fall fördröja projektet.

LÖSNING: Vi lyssnade på kundens behov och utvecklade en helt ny typ av molnlösning baserad på det. Tillsammans med kunden utvecklade vi en fjärravläst sensor, vars tillförlitlighet och exakthet är i nivå med kundens krav. Mätdata från sensorn förmedlas via en molntjänst till önskad adress och mätresultaten kan följas upp i realtid.

RESULTAT: Kunden uppnådde betydande kostnads- och tidsbesparingar i sina fuktmätningar, arbetsmängden minskade och arbetets kvalitet förbättrades tack vare den tillförlitliga och användarvänliga sensorn. Slutanvändaren kan nu följa upp byggprojektets framskridande mer noggrant och bättre planera projektets kommande faser. Denna lösning utgör en betydande kvalitetssäkring för byggindustrin.

 

KONTAKTA OSS - VI BERÄTTAR GÄRNA MER

+358 20 7120 672 / jarkko.mahkonen@reimax.net